کامل‌ترین آموزش بازی مونوپولی

مونوپولی چیست؟

مونوپولی یا ایروپولی یک بازی فکری‌ست .سطح هوش افراد در تعیین برنده‌ی بازی نقش بسزایی دارد. اکنون مونوپولی یکی از پرفروشترین بازی‌های روی صفحه است .که خیرا بر روی اپلیکیشن‌ها نیز میتوان آن را نصب و بازی کرد.

در این بازی بازیکنان برای بدست آوردن ثروت از طریقفعالیت اقتصادی متشکل از خرید، اجاره و تجارت املاک با استفاده از پول بازی با یکدیگر رقابت و هدفشان این است .

که به ثروتمندترین بازیکن تبدیل شوند و سایر بازیکنان را به مرز ورشکستگی برسانند. نام این بازی برگرفته از مفهوم اقتصادیانحصار و سلطه بازار توسط فروشنده است.

ملزومات بازی مونوپولی

یک تخته‌ی بازی مونوپولی
دو تاس
2 الی 6 بازیکن
مهره برای هر بازیکن
32 خانه و 12 هتل
16 کارت شانس (Chance)و 16 کارت خزانه عمومی(Chest Community)
28 کارت عنوان سند برای هر ملک
پول یا اسکناس

شروع بازی

تخته‌ی مونوپولی را روی یک میز قرار دهید

کارتهای Chance و Community Chest در فضاهایاختصاص داده شده روی صفحه رو به پایین هستند

هر بازیکن در اطراف تخته یک مهره برای نمایندگی انتخاب میکند و آن را در خانه GOقرار می‌دهد

فرض کنید یک بازیکن 1500 دلار دارد .که به شرح زیر تقسیمبندی میشود:

2 x $500, 2 x $100, 2 x $50, 6 x $20, 5 x $10, 5 x $5, and 5 x $1

نحوه‌ی بازی مونوپولی

I. با شروع بانکدار، هر بازیکن تاس را پرتاب میکند.بازیکنی که بالاترین عدد تاس از آن اوست، بازی را شروع میکند. مهره‌ها باید در جهت ساعت گرد حرکت داده شوند.
II. سپس هر بازیکن مهره خود را در خانه با علامت “GO” قرار میدهد و تاس را پرتاب میکند.به تعداد فضاهایمشخص شده توسط تاس، مهره را حرکت میدهد.

مهره‌
ها در سر جای خود باقی میمانند و در بازی‌های بعد از آنجا به حرکت خود ادامه می‌دهند.
ممکن است دو یا چند مهره همزمان در یک مکان قرار بگیرند.
III. اگر یکی یا هر دو تاس از تخته بیرون بیایید یاروی یک تخته کارت بنشینید یا به آن تکیه دهید، رول نامعتبر است و باید دوباره تاس بیندازید.
IV. بسته به مکانی که مهره در تخته قرار میگیرد .به دست میآورد.ممکن است بازیکن ملک بخرد یا مجبور به پرداخت اجاره، پرداخت مالیات، کشیدن کارت Chance و یاCommunity Chest، شود.
V.
اگر بازیکن جفت بیاورد، مهره خود را حرکت میدهد .مشمول هرگونه امتیاز یا مجازات مربوط به فضایی که در آن قرار دارد میشود. سپس دوباره مهره را پرتاب کرده. آن را مانند قبل حرکت می‌دهد.
باید مراقب باشید چراکه اگر سه بار پشت سر هم جفت بیاورید، باید فوراً به زندان بروید.

 

بانک

شخصی را به عنوان بانکدار انتخاب کنید. اگر این شخص نیز بازی کند.پس باید وجوه شخصی خود را از سرمایهبانک جدا نگه دارد.

بانک حقوق و پاداش را پرداخت میکند. بانک کلیه مالیاتها، جریمهها، وامها و سودها و قیمت تمام املاکی را که میفروشد و حراج می‌کند، یاداشت میکند.

بانک نمیتواند ورشکسته شود. در صورت تمام شدن پول بانک، بانکدار میتواند با نوشتن روی یک کاغذ معمولی، به اندازه نیاز پول صادر کند.

خرید ملک

هنگامی که مهره شما روی یک ملک بدون مالکیت فرود می‌نشیند.میتوانید آن ملک را با قیمت تعیین شده‌ی آن، از بانک خریداری کنید. در این هنگام کارت Title Deed را دریافت میکنید که مالکیت شما را نشان می دهد.

اما اگر تمایل به خرید ملک ندارید، بانک آن را از طریقحراج به بالاترین پیشنهاد فروش میدهد. خریدار نیز مبلغ را به صورت نقدی به بانک می‌پردازد و سند ملک را دریافتمیکند.

کارت شانس و کارت خزانه عمومی

وقتی روی یکی از این فضاها نشستید، کارت بالایی را از روی عرشه مشخص شده بردارید و دستورالعملهای روی کارت را دنبال کنید. کارت را به طرف پایین کارتها برگردانید.

کارت “از زندان آزاد شوید” تا زمانی که استفاده شود نگه داشته میشود و سپس به پایین ورقها بازگردانده میشود.

اگر بازیکنی که آن را قرعه کشی میکند نمیخواهد از کارت‌هایش استفاده کند.ممکن است آن را با قیمت مناسب به بازیکن دیگری بفروشد.

مالیات بر درآمد

وقتی روی “مالیات بر درآمد” قرار میگیرید، دو گزینهپیش رو دارید:

1) زندان

هنگامی که به زندان اعزام می شوید . باید مستقیماًوارد زندان شوید و در صورت نیاز به گذراندن به Goنمی توانید 200 دلار حقوق دریافت کنید. همچنینهنگامی که به زندان فرستاده می شوید نوبت شما تمام می شود.

اگر شما “به زندان فرستاده نشوید“. اما در دوره بازیمعمولی در آن فضا قرار دارید . “فقط بازدید میکنید” و در نوبت بعدی خود را به روال معمول پیش میبرید.
حتی اگر در زندان هستید ، ممکن است ملک ، خانه و هتل بخرید و بفروشید و اجاره بها بگیرید.

2) پارک رایگان
این فقط یک مکان استراحت “رایگان” است.بنابراینبازیکنی که روی آن فرود میآید. هیچ نوع پول، دارایی، پاداش یا جریمهای دریافت نمیکند.

خانه ها و هتل ها

وقتی بازیکنی صاحب کلیه املاک در یک گروه رنگیباشد.ممکن است خانههایی را از بانک خریداری کند. ممکناست به همان اندازه که وضعیت مالی شما اجازه میدهد خانه بخرید.اما نمیتوانید بیش از یک خانه در هر دارایی از هر گروه رنگی احداث کنید تا زمانی که یک خانه در هر ملک آن گروه احداث کنید.


بهایی که باید برای هر خانه به بانک بپردازید در کارت Title Deed برای ملکی که خانه را در آن احداث کرده اید نشان داده شده است.
هنگامی که یک بازیکن چهار خانه در هر دارایی از یک گروه رنگی کامل داشته باشد.ممکن است هتلی را از بانک بخرد و آن را بر روی هر دارایی از گروه رنگ بنا کند. یک هتل تنها در یک ملک میتواند احداث شود.

پرداخت اجاره

وقتی روی ملکی میروید که متعلق به بازیکن دیگری است، مالک طبق لیست چاپ شده در کارت Title Deed از شما اجاره میگیرد.
اگر ملک در رهن باشد، کارت سند مالکیت آن در مقابل مالک قرار دارد و او نمیتواند اجاره بگیرد.

نگه
داشتن همه کارتهای Title Deed در یک گروه رنگی یکمزیت است زیرا مالک ممکن است برای خواص بهبود نیافتهدر آن گروه رنگ، اجاره دوبرابر دریافت کند. این قانون در مورد املاک رهنی اعمال میشود حتی اگر ملک دیگری از آن گروه رنگ در رهن باشد.

فروش املاک

املاک، راه آهن و تسهیلات بهبود نیافته ممکن است به ازایهر مبلغی که مالک میتواند به عنوان یک معامله خصوصی به هر بازیکنی فروخته شود.

با
این حال اگر ساختمانها روی خصوصیات آن گروه رنگیبنا شده باشند، نمیتوان املاک را به بازیکن دیگری فروخت.قبل از اینکه مالک بتواند املاک آن گروه رنگ را بفروشد.ساختمانها باید به بانک فروخته شوند.
خانهها و هتلها را میتوان در هر زمان از بازی با پرداخت نیمی از هزینهای که برای آنها پرداخت شده، به بانک فروخت.

وام

وام‌ها تنها توسط بانک به بازیکنان داده خواهد شد. بازیکنان حق دادن ئام به یکدیگر را ندارند. اگر پول شما تمام شد و دیگر پول نقد برای خرید و فروش و اجاره دادن نداشتید.می توانید با رهن گذاشتن خانه و هتل در بانک از ۱ تا ۵ برابر قیمت، با سود ۱۰ درصد وام از بانک بگیرید.

مثلا اگر یکخانه با قیمت ۱۰۰ دلار  رهن بانک بدهید، از ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار می توانید بگیرید. اگر ۲۰۰ دلار وام بگیرید، بایدسود ۲۰ دلاری به بانک پرداخت نمایید.

ورشکستگی

اگر بیش از توان مالیتان به بازیکن دیگری یا به بانک پرداخت کنید، ورشکسته اعلام میشوید. اگر بدهی شما به بازیکن دیگری است، باید تمام داشتههای خود را به آن بازیکن تحویل دهید.

اگر صاحب خانه یا هتل هستید، باید این مبلغ را در ازایدریافت پول به میزان نیمی از مبلغ پرداختی برای آنها به بانک بازگردانید و این پول نقد به طلبکار تعلق میگیرد.
اگر ملکی را رهن کردهاید.

این ملک را نیز به طلبکار خود واگذار می‌کنید اما مالک جدید باید بلافاصله مبلغ سود وام را که 10٪ ارزش ملک است، به بانک پرداخت کند.


اگر بیش از آنچه میتوانید پرداخت کنید .به جای یکبازیکن دیگر به بانک بدهکار هستید، باید تمام داراییها را به بانک تحویل دهید. در این حالت بانک بلافاصله همه املاک به جز ساختمانها را با قیمت حراج میفروشد.

پایان بازی مونوپولی

بازیکنان ورشکسته باید از بازی اخراج شوند .آخرینبازیکن باقی مانده در بازی برنده است