پیش بازی دیدار یوونتوس و اودینزه:

هفته سی و چهارم رقابت های باشگاهی ایتالیا سری امشب بابرگزاری چندین دیدار دیگر پیگیری می شود .که در یکی از اینبازی ها تیمهای سامپدوریا و رم از ساعت ۲۳ و ۱۵ دقیقه بهمیزبانی تیم سامپدوریا رو در روی یکدیگر قرار میگیرند.

تیم هایی که در رده نهم و هفتم جدول ردهبندی قرار داشته.تنها امیدشان رسیدن به سهمیه لیگ اروپا فصل بعد میباشد.

البته امیدی که با توجه به امتیازات لاتزیو برای این تیم بسیار کمتر و کم رنگ تر از حریف امشبش خواهد بود.

حال با این وجود تیم تحلیلی سایت ما در نظر گرفته است.که یک مطلب پیشبازی از این دیدار تهیه و آن را با کاربران خودبه اشتراک بگذارد.

مطلبی که می توانید در ادامه آن را مطالعه فرمایید.

 

مقایسه آماری و تحلیل وضعیت دو تیم:

 

شرایط جدول:

همانطور که بالاتر گفتیم سانتوریا در حال حاضر در رده نهمجدول رده بندی قرار گرفته است.

این تیم از ۳۳ مسابقه ۴۲ امتیاز کسب کرده .در حال حاضر باتیم رم که در رده هفتم جدول قرار دارد ۱۳ امتیاز اختلاف دارد.

این یعنی جالوروسی در حال حاضر ۵۵ امتیاز کسب کردهاست.

رقیب اصلی این تیم برای کسب سهمیه لیگ اروپا ساسولو میباشد.که در حال حاضر با این تیم دو امتیاز اختلاف دارد وکوچکترین لغزش از سوی آنها باعث می شود که این تیم بهجایشان را در جدول بگیرد.

 

نتایج پنج هفته اخیر این دو تیم:

در ۵ هفته اخیر دو پیروزی، دو شکست و یک مساوی را درکارنامه خود میبیند .فقط توانسته است که از ۱۵ امتیاز ممکن ۷ امتیاز را جمعآوری سازد .اما از طرف مقابل اوضاع تیم رمضعیف تر بوده .به طوری که آنها از ۵ مسابقه اخیر تنهاتوانستهاند ۵ امتیاز با ۱ برد و ۲ تساوی کسب کنند.در دودیدار دیگر تن به شکست داده اند.

 

نتایج رو در رو:

وضعیت در پنج بازی اخیر رو در رو به سود تیم رم بوده است .بهطوری که آنها در این پنج مسابقه اخیر در برابر حریف تن بهشکست نداده و توانستهاند ۴ برد و یک تساوی را کسب کنند.

نکته جالب اینکه بازیهای اخیر این دو تیم معمولاً کم گل بودهاست .به طوری که در ۵ مسابقه از هفته دیدار اخیر کمتر از ۳ گل را در جدال های رودرروی این دو تیم شاهد بوده ایم.

 

حال باید دید در دیدار امشب چه نتیجه ای رقم خواهد خورد

 

پیش بینی و شرط بندی این پیش بازی:

 

وضعیت و شرایط به گونهای تیم سامپدوریا به گونهای است .کهحتی شاید بتواند در دیدار امشب برای تیم پایتخت نشین مشکلساز شود. کار تیم رم را با سختی مواجه سازد.

به هر حال به نظر می رسد نتیجه دیدار امشب برد یا مساویمیزبان سامپدوریا باشد.

 

علاوه بر این احتمالا در دیدار امشب شاهد کرنرهای زیادیخواهیم بود .به طوری که در ۹ دیدار از ۱۰ مسابقه قبلی این دوتیم حداقل شاهد ۱۱ کرنر در مجموع بازی بوده ایم.این امرمیتواند امشب نیز صدق کند.

 

علاوه بر این نکته دیگری که می تواند برای شرط بندی مناسبباشد تصاویر این مسابقه در نیمه اول خواهد بود.