پیش بازی دیدار لوتون و روترهام:

 

هفته چهل و پنجم رقابتهای لیگ دسته اول انگلیس یعنی همانچمپیونشیپ امشب با برگزاری یک دیدار خاتمه می یابد.

دیداری که بین تیمهای دوازدهم و بیست و دوم جدول رده بندیبرگزار خواهد شد و تیم های لوتون و روترهام باید از ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه یکدیگر قرار بگیرند.

رقابتی که قرار است به میزبانی تیم دوازدهم جدولی لیگ یعنیلوتون برگزار شود.

این دیدار برای تیم میزبان اهمیت آنچنان زیادی ندارد .چونآنها با قرار گرفتن در میانه جدول نشان سی برای صعود بهپلی اف پریمر لیگ دارند .این خطری بابت سقوط به دستهپایینتر را احساس می کند اما برای تیم روترهام که در ردهبیست و دوم قرار گرفته بسیار حائز اهمیت می باشد چون آنهاهم اکنون در منطقه سقوط قرار داشته و برای فرار از این منطقهنیازمند به کسب امتیازات لازم از بازی های آینده خواهند بود.

حال با توجه به حساسیت این دیدار تیم تحلیلی ما در نظر گرفتهاست که یک مطلب پیش بازی است .این دیدار تهیه و آن را باشما به اشتراک بگذارد.

 

مقایسه آماری و تحلیل وضعیت دو تیم:

 

شرایط جدولی:

شرایط جدولی دولتی را در بالاتر برایتان توضیح دادیم .اما اگربخواهید دقیقتر به آن دقت کنیم باید بگوییم که تیم لطفاً ازبازیهای گذشته ۶۱ امتیاز کسب کرده و از طرف مقابل تیمروترهام نیز ۴۰ امتیازی است. این تیم که هم اکنون در منطقهسقوط قرار دارد. با تیم رده بیست و یکم که می دربی کانتریفاصله داشته و با پیروزی در دیدار امشب میتواند هم امتیاز باتیم وین رونی شده و برای باقی ماندن در چمپیونشیپ امیدواربمانند.

 

وضعیت پنج هفته اخیر دو تیم:

تیم لوتون در پنج هفته اخیر نتایج بسیار خوبی را کسب کردهاست.

آنها از ۱۵ امتیاز ممکن موفق شده اند ۱۱ امتیاز را با به دستآوردن سه پیروزی و دو تساوی کسب کنند و در پنج هفته گذشتهشکستی را متحمل نشده اند

اما از طرف مقابل تیم روترهام از ۱۵ امتیاز ممکن در پنج بازیاخیر تنها یک امتیاز کسب کرده.چهار شکست و یک مساویرا در کارنامه خود میبیند.

 

وضعیت بازی های رو در رو:

وضعیت در بازیهای رودررو نیز به سود تیم لوتون می باشد.

آنها در سه دیدار اخیر در مقابل تیم روترهام شکست ایرانداشته و با دو پیروزی و یک تساوی نتایج خوبی را در برابر اینتیم کسب کردهاند.حال باید دید که آیا می توانند این شکستناپذیری را در دیدار امشب نیز ادامه دهند یا که خیر.

 

پیش بینی و شرط بندی این پیش بازی :

 

وضعیت و شرایط از لحاظ جدولی و آمادگی تیمی به گونه ایاست .که تیم لوتون به نظر بتوانند در دیدار امشب حریف انتهایجدولی خود را شکست دهد.

البته که انگیزه تیم حریف نیز می تواند به آنها کمک کند. اما بهنظر نمی رسد که قدرت فنی و فردی تیم روترهام به قدری باشد.که بتواند آن را از پیش رو بردارد.

 

علاوه بر این دیدار امشب احتمالاً یک رقابت کم گل از آب درخواهد آمد.

به طوری که شاید حداکثر شاهد سه گل در این مسابقه باشیم.

 

علاوه بر گلها احتمالاً تعداد کرنر ها و کارتهای زرد این مسابقهنیز کمتر از حد معمول باشد.میتوان از گزینههای under دراین بخش ها استفاده نمود.