پیش بازی دیدار ریوآوه و اسپورتینگ لیسبون:

 

هفته سی و یکم رقابت های لیگ برتر پرتغال امشب بابرگزاری سه دیدار آغاز میشود. که در یکی از این دیدارهاکه از ساعت ۴۵ دقیقه بامداد برگزار می شود .تیم صدرنشیناسپورتینگ لیسبون که با فاصله ۶ امتیازی نسبت به پورتودر صدر جدول لیگ پرتغال قرار گرفته است باید در خانه تیمریوآوه به میدان برود.

تیم لیسبونی تا به اینجای فصل شکستی را متحمل نشدهاست و یک شرایط بسیار خوب و فصل رویایی را پشت سرمیگذارد.

از طرف مقابل اما تیم میزبان یعنی ریواوه هم اکنون درمنطقه خطر قرار داشته .برای فرار از این منطقه بایدامتیازات بازی های خانگی را در ادامه فصل کسب نماید.همین امر می تواند کار را برای دیدار امشب اسپورتینگسخت نماید.

حال با توجه به حساسیت این دیدار چه در بالای جدول و چهدر انتهای جدول تیم تحلیلی سایت ما در نظر گرفتهاست. که یک مطلب پیش بازی است این دیدار حساس تهیه وآن را با شما به اشتراک بگذارد.

 

مقایسه آماری و تحلیل وضعیت دو تیم:

 

شرایط جدولی و موقعیت دو تیم در جدول رده بندی رقابت ها:

همانطور که گفتیم اسپورتینگ لیسبون هم اکنون با کسب ۷۶ امتیاز از ۳۰ مسابقه گذشته .با ۶ امتیاز اختلاف نسبت بهتیم دوم در صدر جدول رده بندی لیگ برتر پرتغال قرار گرفتهاست.

اما از طرف مقابل تیم ریوآوه از ۳۰ مسابقه گذشته تنهاتوانسته است که ۳۱ امتیاز کسب نماید.هم اکنون تا رتبهپلی آف سقوط تنها دو امتیاز فاصله دارد.امری که باعثمیشود .این تیم در بازیهای آینده با انگیزه بالا برای فراراز این منطقه تلاش نماید.

 

وضعیت دو تیم در ۵ هفته اخیر لیگ:

اسپورتینگ لیسبون از پنج هفته گذشته لیگ توانسته ۱۱ امتیاز کسب کند و با ۳ برد و ۲ مساوی آمار خوبی را ازخود به جای گذاشته است.

از طرف مقابل تیم ریوآوه نیز در پنج دیدار گذشته تنهامتحمل یک شکست شده.در چهار دیدار دیگر به تساوی باحریفانش رضایت داده است.

البته از آخرین برد آن ها ۸ مسابقه می گذرد.نکته جالباینکه از آخرین شکست تیم اسپورتینگ لیسبون در تمامیرقابتها نیز ۱۹ دیدار گذشته است.

 

نتایج بازی های رو در رو:

نتایج بازی های رو در رو نشان میدهد تیم ریوآوه به هیچعنوان برای تیم اسپورتینگ لیسبون یک رقیب ساده نبودهاست.

البته درست است که در ۵ دیدار اخیر تیم لیسبونی توانستهاست ۲ برد به دست بیاورد. اما تیم ریوآوه در این ۵ مسابقهیک برد به دست آورده و در دو دیدار گذشته نیز در مقابلحریف تن به شکست نداده است و توانسته از این تیم حداقلمساوی را بگیرد.

 

پیش بینی و شرط بندی این پیش بازی:

 

اگر بخواهیم به وضعیت دو تیم بر روی کاغذ نگاهی متوجهمی شویم که شرایط برای پیروزی تیم اسپورتینگ لیسبونبسیار بهتر از حریف می باشد .اما همانطور که گفتیم تیمریوآوه نیز از انگیزه های بسیار زیادی برای کسب امتیاز دراین دیدار برخوردار بوده و احتمالاً بتوانند لقمه گلو گیریبرای اسپورتینگ به حساب بیاید.

به طور کلی به نظر می رسد که نتیجه بازی در نیمه اولدیدار امشب با مساوی خاتمه یابد و در مجموع نیز شاهدیک دیدار نزدیک باشیم.

 

نکته دیگر اینکه احتمالا بازی امشب یک دیدار کم گل از آبدر بیاید.

چون دیدارهای اخیر این دو تیم در لیگ پرتغال معمولاً از اینقانون پیروی کرده است‌.به طوری که نه مسابقه از ده دیدارگذشته تیم ریو آوه و هفت دیدار از هشت مسابقه تیماسپورتینگ لیسبون کمتر از سه گل در بر داشته است.