پیش بازی دیدار رئال بتیس و گرانادا:

هفته سی و پنجم رقابتهای باشگاهی اسپانیا یعنی لالیگا امشببا برگزاری یک دیدار حساس و جذاب به پایان میرسد.

دیدار بین تیم های رئال بتیس و گرانادا که برای کسب سهمیه لیگاروپا فصل بعد تلاش میکنند.

این دو تیم امشب باید از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه به میزبانی تیمرئال بتیس به میدان بروند. یک رقابت حساس را به نمایشبگذارند.

دیداری که میتواند تعیین کننده یکی از سهمیه های اروپاییکشور اسپانیا در فصل بعد باشد. به همین دلیل بسیار حائزاهمیت و مهم خواهد بود

از همین رو تیم تحلیلی سایت ما در نظر گرفته است .که یکمطلب پیش بازی پس از این دیدار تهیه و آن را با شما کاربران بهاشتراک بگذارد.

 

مقایسه آماری و تحلیل وضعیت دو تیم:

 

همان طور که گفتیم این دو تیم از لحاظ جدولی به یکدیگر نزدیکمی باشند.

رئال بتیس در حال حاضر با کسب ۵۱ امتیاز در رده هفتم قرارداشته. تیم گرانادا با ۶ امتیاز کمتر یعنی کسب ۴۵ امتیاز در ردهدهم جدول قرار گرفته است.

وضعیت برای تیم گرانادا به گونهای است .که اگر میخواهد بهسهمیه لیگ اروپا فصل بعد دست یابد .باید دیدار امشب را با بردپشت سر بگذارد.از طرف رئال بتیس نیز ز برای کسب سهمیهمستقیم لیگ اروپا به دنبال برد در این بازی خانگی می باشد.

 

البته وضعیت در پنج هفته اخیر لیگ برای تیم بتیس خوب نبودهاست.آنها تنها توانستند از ۱۵ امتیاز ممکن ۵ امتیاز با ۵ تساوی کسب کنند.

اما از طرف مقابل تیم گرانادا موفق شده است .از ۵ مسابقه سهبرد به دست بیاورد و با کسب این سه برد ۹ امتیاز را جمع آوریکرده است .در دو بازی دیگر نیز تن به شکست داده است.

 

نکته جالب اینکه رئال بتیس در ۶ دیدار اخیر موفق به کسب پیروزینشده .با یک آمار جالب و مساوی های پیاپی به این مسابقهخانگی گام خواهد گذاشت.

وضعیت در پنج بازی اخیر رودرروی لالیگایی دو تیم کاملا بهصورت تیم گرانادا می باشد .به طوری که آنها هیچ شکستی را دربرابر بتیس تجربه نکردهاند.

در پنج بازی اخیر لالیگا گرانادا توانسته سه برد به دست بیاورد.دو بازی دیگر نیز با نتیجه مساوی به اتمام رسیده است.

 

تیم گرانادا معمولاً یک تیم خشن می باشد. بازیهای اخیر اینتیم معمولاً پرکارت بوده است .حال باید دید که در دیدار امشبچه اتفاقاتی خواهد افتاد.

 

پیشبینی و شرط بندی دیدار پیش بازی:

 

وضعیت و شرایط به گونه ای است .که نمیتوان به طور دقیق ازپیش بینی و شرط بندی بر روی نتیجه این دیدار سخن گفت.

احتمال مساوی شدن این دیدار مانند دیدارهای گذشته تیم بتیسبسیار زیاد می باشد.

البته احتمالاً نیمه اول این دیدار با نتیجه مساوی به اتمام برسد.در مجموع نیز بتیس بتواند حداقل یک امتیاز را از حریف خودبگیرد

 

علاوه بر این احتمالات امشب شاهد گلزنی هر دو تیم باشیم چونخط دفاعی دو تیم آمار خوبی را در دیدارهای گذشته نداشتهاند.

 

علاوه بر این احتمالاً دیدار امشب یک رقابت پر کرنر و پرکارت نیزباشد؛ که در بخش کرنرها برنده تیم بتیس و در بخش کارتهایزرد برنده تیم گرانادا خواهد بود