پیش بازی دیدار اسپانیا و لهستان:

دیدار پایانی هفته دوم رقابت های یورو ۲۰۲۰ امشب از گروهپنجم این رقابتها و بین تیمهای اسپانیا و لهستان برگزارخواهد شد

دیدار بین تیم های ۱ و ۰ امتیازی گروه پنجم که با توجه بهحضور تیمهای چهار و سه امتیازی سوئد و اسلواکی کارسختی در در ادامه این مسابقات در صورت نتیجه نگرفتن دربازی امشب دارند.

دیداری که از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه در شهر سویل و کشوراسپانیا برگزار خواهد شد و دو تیم به خوبی میدانند .که عدمنتیجه گیری و پیروزی در دیدار امشب کار را برای صعود آنهاپیچیده خواهد نمود.

بنابراین هر دو تیم و به خصوص ماتادورها در دیدار امشب بهدنبال برتری و پیروزی بوده. نمی خواهند کار خود را به رقابتپایانی برسانند.

جدال ستاره های دو تیم و بازیکنان اسپانیایی با ستارههایلهستان مانند شزنی و لواندوفسکی نیز از جذابیت های دیگراین بازی خواهد بود.

حال با این وجود و با توجه به حساسیت دیدار امشب تیمتحلیلی سایت ما در نظر گرفته است. که یکی از مطلبهای پیش بازی امروز خود را به این دیدار اختصاص داده .یکمقاله و مطلب مقایسه ای و پیش بازی از این دیدار برایتان تهیهکند.

 

مقایسه آماری و تحلیل وضعیت دو تیم:

 

رنکینگ جهانی:

تیم ملی اسپانیا در حال حاضر ۱۰ تیم برتر دنیا محسوب شده.در رده بندی جهانی رتبه ششم را از آن خود کرده است.

از طرف مقابل تیم ملی لهستان نیز جایگاه ۲۱ و دنیا را دراختیار داشته.به نسبت رتبه خوبی را در آخرین به روزرسانیرده بندی فیفا کسب نموده است.

 

راه صعود به رقابتهای یورو:

تیم ملی اسپانیا در رقابت های انتخابی یورو ۲۰۲۰ توانست بهعنوان صدرنشین و بالاتر از همگروهی اکنونش یعنی سوئد بهرقابتهای یورو صعود کند.

از طرف مقابل تیم ملی لهستان نیز در در انتخابی یورو ۲۰۲۰ توانست به عنوان صدرنشین و بالاتر از تیمهایی چون اتریش ومقدونیه شمالی به یورو صعود کند.

 

بازی های اخیر این دو تیم:

تیم ملی لهستان در پنج دیدار اخیر خود وضعیت خوبی نداشته.تنها توانست تیم ملی آندورا را که تیم درجه چهارم و یا حتیپنجم اروپا محسوب میشود را شکست دهد.

آنها به جز این بازی دو شکست و دو مساوی دیگر نیز درکارنامه خود می بینند.

از طرف مقابل تیم ملی اسپانیا نیز از ۵ مسابقه اخیر خود ۳ مساوی و ۲ پیروزی داشته.از آخرین شکست این تیم نیز ۸ بازی میگذرد.

 

در حال حاضر تیم ملی اسپانیا از ضعف شدید قطه هجومیرنج برده. نداشتن مهاجم درجه یک و مطرح اروپایی مشکلاساسی تیم لوئیز انریکه محسوب می شود .از طرف مقابل تیمملی و استانی ضعف شدید در خط هافبک خود داشته.نمیتواند توپ را به مهاجمی چون رابرت لواندوفسکی برساند.

حال باید دید که در دیدار امشب اندیشههای کدام یک از دومربی این دو کشور می تواند بر دیگری چیره یابد.

 

پیش بینی و شرط بندی اين پیش بازی:

 

وضعیت و شرایط به گونه ای است .که تیم ملی اسپانیا با توجه بهاینکه در ورزشگاه خانگی و کشور خود بازی میکند نمیخواهددر دیدار امشب امتیاز از دست داده .کار را به رقابت پایانیدر برابر اسلواکی بکشاند.

آنها امشب با تمام قوا وارد زمین شده.برای پیروزی از هیچتلاشی دریغ نخواهند کرد پیروزی ای که به نظر می رسد درنهایت برای آنها اتفاق بیفتد.

 

علاوه بر نتیجه این دیدار به نظر می رسد رقابت امشب یک بازیکم گل از آب درآمده.شاهد تعداد زیاد گل در دیدار امشبنباشیم.

 

نکته دیگری که می تواند برای شرط بندی دیدار امشب حائزاهمیت باشد احتمال کم کارت بودن مسابقه این دو تیم بوده بهخصوص اینکه دنیل ارساتو داور آنچنان دست به کارتی نمیباشد.